Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2014

Μικροφιλολογικά 36 και Μικροφιλολογικά Τετράδια 16

Και άλλη μετάφραση του Παπαδιαμάντη

Η ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
ΑΓΝΩΣΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

   Σταθμό στην έρευνα των ανυπόγραφων μεταφράσεων του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη αποτελεί το εκτενές δημοσίευμα των Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλου - Λαμπρινής Τριανταφυλλοπούλου, «Τεκμήρια για την παπαδιαμαντική πατρότητα ανυπόγραφων μεταφράσεων», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 7 /Άνοιξη 2006, σελ. 72-158. Εκεί, μεταξύ άλλων, καταγράφονται και δεκατέσσερις, τεκμαιρόμενες ως παπαδιαμαντικές, μεταφράσεις στην αθηναϊκή Εφημερίδα των ετών 1886-1890. Σε αυτές πρέπει τώρα να προστεθεί ως δέκατη πέμπτη η επίσης ανυπόγραφη μετάφραση του μυθιστορήματος του γνωστού γάλλου συγγραφέα Georges Ohnet, L’âme de Pierre, δημοσιευμένη υπό τον τίτλο Η Ψυχή του Πέτρου ως επιφυλλίδα της Εφημερίδος σε τριανταεννέα συνέχειες από το φ. 161 της 10.6.1890 έως το φ. 202 της 21.7.1890.  Η δημοσίευση είχε προαγγελθεί στο φ. 105 της 16.4.1890 υπό τον τίτλο Λιθίνη Καρδία – μεταφραστικό ολίσθημα, το οποίο λίγο αργότερα, στο φ. 124 της 4.5.1890, αποκαταστάθηκε σιωπηρώς  στο ορθόν Η Ψυχή του Πέτρου.  Η συγκριτική εξέταση του γαλλικού πρωτοτύπου προς την ελληνική μετάφραση και της ελληνικής μετάφρασης προς αναμφισβήτητης γνησιότητας έργα του Παπαδιαμάντη πείθει ότι πρόκειται όντως για έργο του, το οποίο περιέργως διέλαθε (καθ’ όσον γνωρίζω) τους ειδικούς παπαδιαμαντολόγους.  Ετοιμάζω πλήρη φιλολογική έκδοση της μετάφρασης με προλεγόμενα, κριτικό υπόμνημα και συμφραστικό πίνακα λέξεων (concordantia).

18.9.2014                                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ